PROJEKCE

Velmi silnou stránkou naší společnosti je komplexní přístup k zakázce. Nabízíme nejen realizaci a montáže na klíč, ale i dodávku projektové dokumentace ve všech stupních (DUR, DSP, RDS, DSPS). Máme ve svém týmu kolegy s mnohaletými zkušenostmi s projektování ve všech námi nabízených elektro oborech.

DOKÁŽEME PŘENÉST MYŠLENKY A NÁPADY NA PAPÍR.

 • Projekční činnost v oborech silnoproud, slaboproud
 • Ve všech stupních (DUR, DSP, RDS, DSPS)
 • Autorský dozor
 • Trafostanice kioskové i vestavěné
 • NN rozvodny, záložní zdroje
 • Návrhy kompenzace jalové energie, opatření proti vyšším harmonickým
 • kmitočtům
 • Silnoproudé elektroinstalace
 • Rozváděče
 • Výpočty a návrhy osvětlovacích soustav, Systémy nouzového osvětlení
 • Řízení budov, systémy KNX
 • Návrhy hromosvodů včetně analýzy rizik dle ČSN EN 62 305
 • Požárně bezpečnostní systémy – EPS, ERO
 • Zabezpečovací systémy – EZS
 • Strukturovaná kabeláž – SK
 • Rozvody televizního signálu – STA
 • Kamerové systémy – CCTV
 • Domácí telefony – DT
 • Přístupové, vjezdové a parkovací systémy – ACS
 • Jednotný čas – IC
 • Slaboproudá zařízení pro nemocnice – Systém sestra pacient
 • Přípojky a přeložky sítí NN a SLP
 • Veřejná osvětlení